Habarlar

 • Iň soňky berk OtterBox 20W USB-C diwar güýçlendirijisi Amazonda 20 dollara (20% arzanlady)

  Amazon indi OtterBox çalt zarýad 20W USB-C diwar zarýad berijisini 19,96 dollara hödürleýär, premýer-ministrler üçin mugt eltip bermek ýa-da 25 dollardan gowrak sargyt bermek. Adatça 25 dollar, häzirki wagtda OtterBox-dan goşmaça eltip bermek bilen deňeşdirilýär, bu Amazonda ak üçin täze arzan bahadyr model, iň gowy baha r ...
  Koprak oka
 • Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň

  Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň. Güýç güýçlenmegi zynjyrlara zeper ýetirip biler ýa-da gereksiz güýç sarp edip biler.Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň. Güýç güýçlenmegi zynjyrlara zeper ýetirip biler ýa-da gereksiz güýç sarp edip biler.Noutbuklar we planşetler has ýitileşip barýarka, ...
  Koprak oka
 • Magnit batareýa paketi 59% tygşytlaýar we zarýad bermäge şemal öwüsýär

  TL; DR: 23-nji iýuna çenli “iPhone” üçin “Speedy Mag Wireless Charger” (täze goýmada açylýar) 48,99 dollara satylýar, adaty bahasy 119,95 dollardan 59% arzanlady.“IPhone” -yň akkumulýatory näçe uly bolsa-da, belli bir wagt suwdan çykar. Ony näçe köp ulansaňyz, şonça-da görersiňiz ...
  Koprak oka
 • 10 Gbit / s tizlikli iMac üçin Anker 535 USB-C Hub

  IMac üçin ýakynda çykan Anker 535 USB-C merkezi häzirki wagtda Amazon Prime müşderilerine satuwa çykarylýar. Aprel aýynda başlanan bu gadjetde jemi 5 port bar, şol sanda iki tizlik bilen maglumatlary geçirip bilýän iki USB-A 3.1 Gen 2 porty. 10 Gbit / s çenli. USB-C porty 3.1 Gen 2-de 10 Gbit / sek maglumat trans ...
  Koprak oka
 • EZQuest UltimatePower 120W GaN USB-C PD diwar zarýad berijisine syn - Olary dolandyrmak üçin bir zarýad beriji!

  Syn - Syýahat edenimde, adatça ýanymda arassa zarýad berijiler, adapterler we tok şnurlary getirýärin. Bu sumka uly we agyrdy, sebäbi her enjamyň islendik enjam bilen işlemek üçin adatça öz güýçlendirijisi, tok şnury we adapteri gerekdi. başga enjam. nowöne indi USB-C adaty ýagdaýa öwrüldi. Enjamlarymyň köpüsi ulanýar ...
  Koprak oka
 • Kuwwat artmagy zynjyrlara zeper ýetirip biler ýa-da gereksiz güýji zaýalap biler.

  Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň. Güýç güýçlenmegi zynjyrlara zeper ýetirip biler ýa-da gereksiz güýç sarp edip biler.Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň. Güýç güýçlenmegi zynjyrlara zeper ýetirip biler ýa-da gereksiz güýç sarp edip biler.Noutbuklar we planşetler has ýitileşip barýarka, ...
  Koprak oka
 • 4 birikdirilen USB zarýad kabeli bilen 48% tygşytlaň

  TL; DR: 8-nji iýuna çenli bu 4-in-1 multiport we Apple Watch zarýad berijisi (täze goýmada açylýar) bary-ýogy 1799 dollar. Adaty bahasy 34 dollar 48% arzanlady, portlar we tok rozetkalary barada jedel etmegi bes ediň. ondan gowudyr. Meseläniň çözgüdi, kabelleri zarýad bermek üçin maýa goýmakdyr ...
  Koprak oka
 • Iň oňat USB-C zarýad berijiler, doklar, batareýalar we beýleki esbaplar

  Stiwen Şankland, brauzerleri, mikroprosessorlary, sanly fotosuraty, kwant hasaplamasyny, superkompýuterleri, pilotsyz uçarlary we beýleki täze tehnologiýalary öz içine alýan 1998-nji ýyldan bäri CNET-iň habarçysy bolup işleýär. Adaty toparlar we I / O interfeýsleri üçin ýumşak ýeri bar. Ilkinji uly habar radioaktiw pişik hakda ...
  Koprak oka
 • “Evnex” elektrik awtoulag zarýad berijisi - dakyň we oýnaň

  Tizlik, egilmek, ultrases, elektrikleşdirmek we ş.m. ýük daşamak üçin ýangyç talaplaryny azaldar üçin durmuş batareýalarynyň toplumy ...
  Koprak oka
 • iOttie Velox Simsiz zarýad Duo stendine syn: leumşak ýöne haýal

  “Chazz Mair”, “Wired”, “Screenrant” we “TechRadar” ýaly neşirler üçin iň täze tehniki gollanmalary, täzelikleri we synlary berýän üç ýyllyk tejribesi bolan erkin ýazyjy. Writingazmasa, Maýr wagtynyň köpüsini aýdym-saz ýasamak, arçalara baryp görmek we täze tehnologiýalaryň öwrenilmegi bilen geçirýär c ...
  Koprak oka
 • 3-in-1 simsiz zarýad beriji wagtyňyzy we bidüzgünçiligiňizi tygşytlar

  Mugt TechRepublic agza bolmak üçin ýazylyň ýa-da eýýäm agza bolsaňyz, aşakdaky islän usulyňyzy ulanyp giriň.Recentlyakynda TechRepublic Premium üçin şertleri täzeledik. Dowam et düwmesine basyp, bu täzelenen şertlere razy.Hasaba alynmak bilen, U şertlerine razy bolýarsyňyz ...
  Koprak oka
 • USB-C PD zarýad bermek

  Kabelleriňiz magnit bilen özlerine ýapyşyp, çekişleriňizde we sumkalaryňyzda epilmez ýaly arassa rulon emele getirip bilse näme etmeli? USB-C, ningyldyrym we ş.m. arkaly hemme zady zarýadlap we sinhronlap bilýän gowy kabeller bolan bolsa näme etmeli?Bolýar ... indi gutaran USB kabelini satyn alyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3