Önüm seriýasy

Näme üçin bizi saýlaýar?

Zawod 15 ýyldan gowrak wagt bäri sarp ediş elektronikasy pudagyna ünsi jemleýär.

15 ýyldan gowrak wagt bäri öndürilen ODM / OEM ykjam we planşet esbaplary bilen ýöriteleşen önümler bütin dünýä eksport edilýär.

Gopod topary hakda

Profil

2006-njy ýylda döredilen Gopod Group Holding Limited, gözleg we kompýuter, jübi telefon enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan, ýokary derejede ykrar edilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Gopodyň Şençzhenen we Foshan şäherlerinde umumy meýdany 35 000 inedördül metr bolup, 1500-den gowrak işgäri bar.Şeýle hem, Foşanyň Şunde şäherinde 350,000 inedördül metr ýokary tehnologiýaly senagat seýilgähi gurýar.Gopod doly üpjünçilik we önümçilik pudagy zynjyryna we 100-den gowrak agzadan ybarat ýokary derejeli gözleg we gözleg toparyna eýe.Daşky dizaýndan, gurluş dizaýnyndan, zynjyr dizaýnyndan we programma üpjünçiliginiň dizaýnyndan başlap, galyndylary ösdürmek we ýygnamak ýaly önümi özleşdirmek boýunça giňişleýin hyzmatlary hödürleýär.Kompaniýada gözleg we gözleg, galyp, kabel öndürmek, güýç güýçlendiriji ussahanasy, metal CNC ussahanasy, SMT we gurnama ýaly iş bölümleri bar.ISO9001: 2008, ISO14000, BSCI, SA8000 we beýleki şahadatnamalary aldy.

Iň soňky habarlar