Haryt habarlary

 • Iň soňky berk OtterBox 20W USB-C diwar güýçlendirijisi Amazonda 20 dollara (20% arzanlady)

  Amazon indi OtterBox çalt zarýad 20W USB-C diwar zarýad berijisini 19,96 dollara hödürleýär, premýer-ministrler üçin mugt eltip bermek ýa-da 25 dollardan gowrak sargyt bermek. Adatça 25 dollar, häzirki wagtda OtterBox-dan goşmaça eltip bermek bilen deňeşdirilýär, bu Amazonda ak üçin täze arzan bahadyr model, iň gowy baha r ...
  Koprak oka
 • Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň

  Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň. Güýç güýçlenmegi zynjyrlara zeper ýetirip biler ýa-da gereksiz güýç sarp edip biler.Ulanylmaýan wagty enjamy merkezden aýryň. Güýç güýçlenmegi zynjyrlara zeper ýetirip biler ýa-da gereksiz güýç sarp edip biler.Noutbuklar we planşetler has ýitileşip barýarka, ...
  Koprak oka
 • 10 Gbit / s tizlikli iMac üçin Anker 535 USB-C Hub

  IMac üçin ýakynda çykan Anker 535 USB-C merkezi häzirki wagtda Amazon Prime müşderilerine satuwa çykarylýar. Aprel aýynda başlanan bu gadjetde jemi 5 port bar, şol sanda iki tizlik bilen maglumatlary geçirip bilýän iki USB-A 3.1 Gen 2 porty. 10 Gbit / s çenli. USB-C porty 3.1 Gen 2-de 10 Gbit / sek maglumat trans ...
  Koprak oka
 • USB-C PD zarýad bermek

  Kabelleriňiz magnit bilen özlerine ýapyşyp, çekişleriňizde we sumkalaryňyzda epilmez ýaly arassa rulon emele getirip bilse näme etmeli? USB-C, ningyldyrym we ş.m. arkaly hemme zady zarýadlap we sinhronlap bilýän gowy kabeller bolan bolsa näme etmeli?Bolýar ... indi gutaran USB kabelini satyn alyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • “Satechi” üç sany täze GaN USB-C diwar güýçlendirijisini hödürleýär

  “Apple” enjamlary üçin niýetlenen esbaplar bilen tanalýan “Satechi” şu gün “iPad”, “Mac”, “iPhone” we başgalar bilen ulanmak üçin niýetlenen üç sany USB-C zarýad berijisini yglan etdi.“Satechi” -niň 100W USB-C PD diwar zarýad berijisiniň bahasy 69,99 dollar we adyndan görnüşi ýaly, 100W çenli zarýad berýän ýekeje USB-C porty bar....
  Koprak oka
 • MagSafe zarýadly awtoulag duralgasyna täzelenmegiň wagty geldi

  Awtoulagyňyzda telefonyňyzy zarýad bermek tejribesini ýönekeýleşdirmek isleseňiz, MagSafe zarýadly awtoulag duralgasyna täzelenmegiň wagty geldi. Diňe bu awtoulag simsiz zarýad bermek üçin gowy däl, telefonyňyzy has çalt zarýadlamaga hem kömek edýär. Şeýle hem, gutulýarsyňyz bahar gollary ýa-da degmek ýaly geň mehanizmlerden ...
  Koprak oka
 • ASUS RTX 3050 Ti bilen işleýän Strix G17 oýun noutbugy täze derejä çykdy

  Amazon häzirki wagtda 1,0999.99 dollara ugratmak bilen Asus ROG Strix G17 Ryzen 7 / 16GB / 512GB / RTX 3050 Ti Oýun Noutbukyny hödürleýär .Newegg häzirki wagtda 1,255 dollara satylýar. Ryz tarapyndan güýçlendirilen ...
  Koprak oka
 • Ankeriň iň soňky USB-C duralgasy M1 Mac-a üç ekranly goldaw berýär

  “Apple” -iň irki M1 esasly “Mac” -lary diňe bir daşarky ekrany resmi taýdan goldap bilýän bolsa-da, bu çäklendirmäni çözmegiň ýollary bar. Anker şu gün diňe 10-in-1 USB-C dokuny hödürledi.Anker 563 USB-C Dock iki sany HDMI portuny we ulanýan DisplayPort portuny öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Klapan işe başlamazdan ozal bug desgasyny täzeledi

  “Review Geek” -iň habaryna görä, “Valve” “Steam Deck” elde oýnaýan oýun kompýuteriniň resmi duralgasynyň aýratynlyklaryny ýuwaşlyk bilen täzeledi. “Steam Deck” tehnologiýa aýratynlyklary sahypasynda desganyň bir USB-A 3.1 porty, iki USB-A 2.0 porty boljakdygy aýdylýar. we aragatnaşyk üçin Ethernet porty, ýöne sahypa ýok ...
  Koprak oka
 • Has oňat we arzan alternatiw kabeller USB Type-C ýyldyrym we USB Type-A ýyldyrym

  “Apple” ýyldyrym portundan USB Type-C-ä ýuwaş-ýuwaşdan göçüp barýarka, köne we bar bolan enjamlaryň köpüsi henizem zarýad bermek we maglumat geçirmek üçin “ningyldyrym” portuny ulanýarlar. Kompaniýa diňe zerur zatlar üçin ningyldyrym kabellerini hödürleýär, ýöne Apple kabelleri belli bir derejede gowşak we döwmek ...
  Koprak oka
 • USB-C konsentratorlary zerur ýa-da az

  Bu günler USB-C konsentratorlary zerur bir erbetlikdir. Köp meşhur noutbuklar hödürleýän portlarynyň sanyny azaltdy, ýöne şonda-da has köp esbap dakmalydyrys. Syçanlar we klawiaturalar üçin dongl zerurlygy arasynda gaty sürüjiler, monitorlar we nauşniklere we telefona zarýad bermek zerurlygy ...
  Koprak oka
 • diwar zarýad beriji ýaşyl zarýad ömri kiçijik Macintosh kompýuterlerine meňzeýän bolsa has gyzykly bolarmy?

  Garnituralary öndüriji “Shrgeek” kiçijik “Apple Macintosh” kompýuterine meňzeş 35W USB-C zarýad berijini maliýeleşdirmek üçin “Indiegogo” -ny işe girizdi. bej ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2