Biz hakda

Biz kim

2006-njy ýylda döredilen Gopod Group Holding Limited, gözleg we kompýuter, jübi telefon enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan, ýokary derejede ykrar edilen ýokary tehnologiýaly kärhana.Şençzhenen we Foshan şäherlerinde umumy meýdany 35 000 inedördül metr bolup, 1500-den gowrak işgäri bar.Mundan başga-da, Foshanyň Şunde şäherinde 350,000 inedördül metrlik ýokary tehnologiýaly senagat parkyny gurýarys.

ddk
djifo

Gopod-da doly üpjünçilik we önümçilik zynjyry we 100-den gowrak agzadan ybarat ýokary derejeli R&D topary bar, biz senagat dizaýnyndan, mehaniki dizaýndan, toplumlaýyn zynjyr dizaýnyndan, programma üpjünçiliginiň dizaýnyndan başlap, önümi ýygnamakdan başlap, önümi özleşdirmek hyzmatlaryny hödürleýäris.Kompaniýada gözleg we gözleg, galyp, kabel öndürmek, güýç güýçlendiriji ussahanasy, metal CNC ussahanasy, SMT we gurnama ýaly iş bölümleri bar.IS09001: 2008, ISO14000, BSCI, SA8000 we beýleki şahadatnamalary, şeýle hem uly patent arsenalyny aldyk.

7

2009-njy ýylda Gopod Şençzhenen zawody MFi şahadatnamasyny aldy we “Apple” -iň şertnama öndürijisi boldy.

2019-njy ýylda Gopod önümleri “Apple Store” -yň global satuw toruna girdi we Amerikada, Europeewropada, Awstraliýada, Japanaponiýada, Koreýada we ş.m. gowy satylýar. Müşderilerimiz Gopodyň önümlerini iri onlaýn dükanlara we Amazon ýaly esasy elektron söwda platformalaryna getirdi, Iň oňat satyn almak, “Fry”, “Media Market” we “Saturn”.

Professional tehniki hyzmat toparymyz, ösen önümçilik we synag enjamlary, ýokary önümçilik kuwwaty we ajaýyp hil gözegçilik ulgamy bar, bu sizi iň gowy hyzmatdaşyňyz edýär.