Iň soňky berk OtterBox 20W USB-C diwar zarýad berijisi Amazonda 20 dollar (20% arzanlady)

Amazon indi OtterBox çalt zarýad 20W USB-C diwar zarýad berijisini 19,96 dollara hödürleýär, premýer-ministrler üçin mugt eltip bermek ýa-da 25 dollardan gowrak sargyt bermek. Adatça 25 dollar, häzirki wagtda OtterBox-dan goşmaça eltip bermek bilen deňeşdirilýär, bu Amazonda ak üçin täze arzan bahadyr model, gara model üçin iň gowy baha diapazony we tapyp boljak iň arzan baha. Bu birnäçe aý mundan ozal OtterBox-yň iň täze diwar güýçlendirijisi hökmünde Amazona düşdi. USB arkaly 20W çykyş (5V / 3A, 9V / 2.22A) hödürleýär -C birikmesi, ony dürli telefonlar we beýlekiler üçin ajaýyp saýlamaga öwürýär. OtterBox-yň çäkli ömri kepilliginden başga-da, synagdan geçirilýär we “ultra-berklik üçin berk gap bilen örtülendir” we ep-esli berkitmeler bar. dişli haltaňyza we şuňa meňzeşlere has aňsat .Köp jikme-jiklikler aşakda.
“OtterBox” enjamlarynyň köpüsiniň gaty berk gurluşy bar bolsa, az pul üçin 20W diwar güýçlendirijisini gurnap bilersiňiz. Anker Nano Pro “Prime” -de 14,50 dollardan arzan bolmadyk USB-C zarýad bermegi, şeýle hem dürli reňk wariantlaryny hödürleýär. Bolmasa-da Umuman berk we çeňňegi bukup bilmeýärsiňiz, Anker bu kategoriýada iň halanýan görnüşlerimiziň biridir.
WWDC hepdesi Anker Amazon satuwyny hökman gözden geçiriň. “Prime” üçin 13 dollardan başlap, köp zarýad beriji we MagSafe enjamlary, elektrik banklary we başgalar bilen birlikde 40W modelini tapyp bilersiňiz. Hemme zat siziň üçin tertipli guraldy Öňki aýlaw, smartfon esbaplarymyz barada has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz.


Iş wagty: Iýun-28-2022