Magnit batareýa paketi 59% tygşytlaýar we zarýad bermäge şemal öwüsýär

TL; DR: 23-nji iýuna çenli “iPhone” üçin “Speedy Mag Wireless Charger” (täze goýmada açylýar) 48,99 dollara satylýar, adaty bahasy 119,95 dollardan 59% arzanlady.
“IPhone” -yň batareýasy näçe uly bolsa-da, belli bir wagt suwy gaçyrar. Ony näçe köp ulansaňyz, şonça-da peselmegi görersiňiz. Arytiýaçlyk batareýany ýanyňyz bilen alyp gitmek elmydama akylly - bu sizi halas eder Uly zarýad beriji banklar we dykyz kabeller bilen deňeşdirilende ýangyç guýmak meselesi. Eger täzelenmek üçin bazara girýän bolsaňyz, “Speedy Mag Wireless Charger” -i göz öňünde tutuň (Täze goýmada açylýar).
Funksiýa we estetika bilen deňeşdireniňde, “Speedy Mag” -da gurlan magnitler we iPhone 12 ýa-da 13-iň arka tarapyna berk ýapyşýan demir plastinka bar, bu ýolda üznüksiz zarýad bermäge mümkinçilik berýär. Gara, ak ýa-da goýy gök bar bolsa telefon, hatda batareýa paketini telefona gabat getirip bilersiňiz. “Speedy Mag” 30 minutda telefonyňyzy 0-dan 100-e çenli zarýad berjekdigini öňe sürýär. Eger doly zarýaddan soň batareýa paketini aýyrmagy ýatdan çykarsaňyz, telefonyňyz doly howpsuz galar;artykmaç zarýad bermekden gurlan goraglar bar.
Bu diňe bir “iPhone 12” ýa-da has soňraky ulanyjylar üçin däl. Telefonyňyzy “Speedy Mag” -a goýup, adaty “Qi” zarýad beriş paneli ýaly ulanyp bilersiňiz. Ora-da köne usul bilen isleseňiz, kabeli dakyp bilersiňiz USB porty. Bu goşulan utgaşyklyk, “Speedy Mag” -a “iPhone”, “Androids”, kameralar, elektrik banklary, gulakhalkalar we tomusky syýahatyňyzda zerur zatlary goşmak bilen islendik enjamy diýen ýaly işletmäge mümkinçilik berýär. Diňe 5 x 3 dýuým we almaz ulanmaýan wagtyňyz (ýa-da ulanýan wagtyňyzda) köp ýer tutuň. Islendik pursatda, batareýa paketinde galan zarýadyň göterimini görmek üçin kiçi ekrana seredip bilersiňiz.
Adatça 119 dollar, ýöne çäkli wagt üçin göçme elektrik bankyna 48.99 dollara maýa goýup bilersiňiz (täze goýmada açylýar) - 59% tygşytlamak.


Iş wagty: Iýun-24-2022